Thursday, January 10, 2008

兴致

12点之前...1/12/2007...这天是走运还是衰衰叻...出门出那么久...第一次在逛街时听到股熟悉的声音...大象的脚步声...其实在扶手电梯那就看到了...是后来听到那声音...pn gan..同样的衣服...haha...幸运的是...在同个地方...不同的12月...第2次遇见黄俊雄...还看到了刘芷绚...他...换衣了...挺高的...她...好美...好高...头好小哦...这次没错过了...刚买就派上用场了...哈哈...然后就听了现场音乐会...rock never die...band show...看了5组...爱丽丝...黑蕾丝...cross..jj ice...???...罚站了好久...前2队视觉系的乐团...第3对(cross)唱的超好的咯...那首海阔天空...哇...完全不同于前面的...过后就差看个现场搏击了...哈哈...

No comments: